[El-errata] ELBA-2009-1641 Enterprise Linux 5 samba bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Mon Dec 7 09:45:35 PST 2009


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2009-1641

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2009-1641.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
samba-3.0.33-3.15.el5_4.1.i386.rpm
samba-client-3.0.33-3.15.el5_4.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.15.el5_4.1.i386.rpm
samba-swat-3.0.33-3.15.el5_4.1.i386.rpm

x86_64:
samba-3.0.33-3.15.el5_4.1.x86_64.rpm
samba-client-3.0.33-3.15.el5_4.1.x86_64.rpm
samba-common-3.0.33-3.15.el5_4.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.15.el5_4.1.x86_64.rpm
samba-swat-3.0.33-3.15.el5_4.1.x86_64.rpm

ia64:
samba-3.0.33-3.15.el5_4.1.ia64.rpm
samba-client-3.0.33-3.15.el5_4.1.ia64.rpm
samba-common-3.0.33-3.15.el5_4.1.ia64.rpm
samba-swat-3.0.33-3.15.el5_4.1.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/samba-3.0.33-3.15.el5_4.1.src.rpm


Description of changes:

[3.0.33-3.15.el5.1]
- Fix mount.cifs credentials file handling
- resolves: #541326

More information about the El-errata mailing list