[El-errata] ELBA-2009-1634 Enterprise Linux 5 glibc bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Thu Dec 3 11:10:04 PST 2009


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2009-1634

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2009-1634.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
glibc-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
glibc-2.5-42.el5_4.2.i686.rpm
glibc-common-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
glibc-devel-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
glibc-headers-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
glibc-utils-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
nscd-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm

x86_64:
glibc-2.5-42.el5_4.2.i686.rpm
glibc-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm
glibc-common-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm
glibc-devel-2.5-42.el5_4.2.i386.rpm
glibc-devel-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm
glibc-headers-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm
glibc-utils-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm
nscd-2.5-42.el5_4.2.x86_64.rpm

ia64:
glibc-2.5-42.el5_4.2.i686.rpm
glibc-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm
glibc-common-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm
glibc-devel-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm
glibc-headers-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm
glibc-utils-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm
nscd-2.5-42.el5_4.2.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/glibc-2.5-42.el5_4.2.src.rpm


Description of changes:

[2.5-42.el5_4.2]
- Fix error path in sem_timedwait on x86/x86_64 (#540475)

[2.5-42.el5_4.1]
- Fix pthread_join hanging after setuid (#533213)

More information about the El-errata mailing list