[El-errata] ELBA-2009-1640 Enterprise Linux 4 samba bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Mon Dec 7 09:45:49 PST 2009


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2009-1640

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2009-1640.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
samba-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm
samba-client-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm
samba-swat-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm

x86_64:
samba-3.0.33-0.18.el4_8.1.x86_64.rpm
samba-client-3.0.33-0.18.el4_8.1.x86_64.rpm
samba-common-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-0.18.el4_8.1.x86_64.rpm
samba-swat-3.0.33-0.18.el4_8.1.x86_64.rpm

ia64:
samba-3.0.33-0.18.el4_8.1.ia64.rpm
samba-client-3.0.33-0.18.el4_8.1.ia64.rpm
samba-common-3.0.33-0.18.el4_8.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-0.18.el4_8.1.ia64.rpm
samba-swat-3.0.33-0.18.el4_8.1.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/samba-3.0.33-0.18.el4_8.1.src.rpm


Description of changes:

[3.0.33-0.18.el4.1]
- Fix mount.cifs credentials file handling
- resolves: #541327

More information about the El-errata mailing list