[El-errata] ELSA-2014-0247 Important: Oracle Linux 5 gnutls security update

Errata Announcements for Oracle Linux el-errata at oss.oracle.com
Mon Mar 3 15:58:08 PST 2014


Oracle Linux Security Advisory ELSA-2014-0247

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0247.html

The following updated rpms for Oracle Linux 5 have been uploaded to the 
Unbreakable Linux Network:

i386:
gnutls-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm
gnutls-devel-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm
gnutls-utils-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm

x86_64:
gnutls-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm
gnutls-1.4.1-14.el5_10.x86_64.rpm
gnutls-devel-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm
gnutls-devel-1.4.1-14.el5_10.x86_64.rpm
gnutls-utils-1.4.1-14.el5_10.x86_64.rpm

ia64:
gnutls-1.4.1-14.el5_10.i386.rpm
gnutls-1.4.1-14.el5_10.ia64.rpm
gnutls-devel-1.4.1-14.el5_10.ia64.rpm
gnutls-utils-1.4.1-14.el5_10.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/ol5/SRPMS-updates/gnutls-1.4.1-14.el5_10.src.rpmDescription of changes:

[1.4.1-14]
- Renamed gnutls-1.4.1-cve-2014-0092-1.patch to cve-2014-5138.patch
- Renamed gnutls-1.4.1-cve-2014-0092-2.patch to cve-2014-0092.patch

[1.4.1-13]
- fix issues of CVE-2014-0092 (#1069888)

[1.4.1-12]
- fix CVE-2013-2116 - fix DoS regression in CVE-2013-1619
   upstream patch (#966754)

[1.4.1-11]
- fix CVE-2013-1619 - fix TLS-CBC timing attack (#908238)

More information about the El-errata mailing list