[El-errata] ELSA-2014-0246 Important: Oracle Linux 6 gnutls security update

Errata Announcements for Oracle Linux el-errata at oss.oracle.com
Mon Mar 3 14:08:07 PST 2014


Oracle Linux Security Advisory ELSA-2014-0246

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2014-0246.html

The following updated rpms for Oracle Linux 6 have been uploaded to the 
Unbreakable Linux Network:

i386:
gnutls-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-devel-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-guile-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-utils-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm

x86_64:
gnutls-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-2.8.5-13.el6_5.x86_64.rpm
gnutls-devel-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-devel-2.8.5-13.el6_5.x86_64.rpm
gnutls-guile-2.8.5-13.el6_5.i686.rpm
gnutls-guile-2.8.5-13.el6_5.x86_64.rpm
gnutls-utils-2.8.5-13.el6_5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/ol6/SRPMS-updates/gnutls-2.8.5-13.el6_5.src.rpmDescription of changes:

[2.8.5-13]
- fix CVE-2014-0092 (#1069890)

[2.8.5-12]
- fix CVE-2013-2116 - fix DoS regression in CVE-2013-1619
   upstream patch (#966754)

[2.8.5-11]
- fix CVE-2013-1619 - fix TLS-CBC timing attack (#908238)

More information about the El-errata mailing list