[El-errata] ELSA-2010-0697 Critical: Enterprise Linux 5 samba security and bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Wed Sep 15 00:46:17 PDT 2010


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2010-0697

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0697.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
libsmbclient-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
libsmbclient-devel-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
samba-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
samba-client-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
samba-swat-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm

x86_64:
libsmbclient-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
libsmbclient-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm
libsmbclient-devel-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
libsmbclient-devel-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm
samba-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm
samba-client-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm
samba-common-3.0.33-3.29.el5_5.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm
samba-swat-3.0.33-3.29.el5_5.1.x86_64.rpm

ia64:
libsmbclient-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm
libsmbclient-devel-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm
samba-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm
samba-client-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm
samba-common-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm
samba-swat-3.0.33-3.29.el5_5.1.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/samba-3.0.33-3.29.el5_5.1.src.rpm


Description of changes:


[3.0.33-3.29.el5.1]
- Security Release, fixes CVE-2010-3069
- resolves: #632229

More information about the El-errata mailing list