Project Downloads: OCFS2

[ Project Home  |  News  |  Downloads  |  Docs  |  Mailing Lists  |  Source Control  |  Issues ]

2.6.9-67.EL: Back to 1.2.7-1
File Last Modified MD5 Checksum
ocfs2-2.6.9-67.EL-1.2.7-1.el4.i686.rpm 2007.11.19 52e44a5ee22e5e20d392217568c3f1d1
  Package for default kernel
ocfs2-2.6.9-67.EL-debuginfo-1.2.7-1.el4.i686.rpm 2007.11.19 c018f7df90872135ee5954125fdb9983
  Debuginfo package
ocfs2-2.6.9-67.ELhugemem-1.2.7-1.el4.i686.rpm 2007.11.19 a23f5e998cd7cb436d44a8b3d387ff6f
  Package for hugemem kernel
ocfs2-2.6.9-67.ELsmp-1.2.7-1.el4.i686.rpm 2007.11.19 51c72c5321b898b7b949c813bc709702
  Package for smp kernel