Project Downloads: OCFS2

[ Project Home  |  News  |  Downloads  |  Docs  |  Mailing Lists  |  Source Control  |  Issues ]

2.6.9-42.EL: Back to 1.2.3-1
File Last Modified MD5 Checksum
ocfs2-2.6.9-42.EL-1.2.3-1.i686.rpm 2006.08.11 868e6e403d9df971b0d86736eb618c28
  kernel module for uniprocessor
ocfs2-2.6.9-42.ELhugemem-1.2.3-1.i686.rpm 2006.08.11 7c331c495cdb50c9bcea6f0778a2a8c0
  kernel module for hugemem
ocfs2-2.6.9-42.ELsmp-1.2.3-1.i686.rpm 2006.08.11 e778900296cfcb485053aac24a0e53c5
  kernel module for smp