[El-errata] ELSA-2013-0883 Important: Oracle Linux 6 gnutls security update

Errata Announcements for Oracle Linux el-errata at oss.oracle.com
Thu May 30 16:38:08 PDT 2013


Oracle Linux Security Advisory ELSA-2013-0883

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2013-0883.html

The following updated rpms for Oracle Linux 6 have been uploaded to the 
Unbreakable Linux Network:

i386:
gnutls-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-devel-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-guile-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-utils-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm

x86_64:
gnutls-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-2.8.5-10.el6_4.2.x86_64.rpm
gnutls-devel-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-devel-2.8.5-10.el6_4.2.x86_64.rpm
gnutls-guile-2.8.5-10.el6_4.2.i686.rpm
gnutls-guile-2.8.5-10.el6_4.2.x86_64.rpm
gnutls-utils-2.8.5-10.el6_4.2.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/ol6/SRPMS-updates/gnutls-2.8.5-10.el6_4.2.src.rpmDescription of changes:

[2.8.5-10.2]
- fix CVE-2013-2116 - fix DoS regression in CVE-2013-1619
   upstream patch (#966754)

More information about the El-errata mailing list