[El-errata] ELSA-2010-0442 Important: Enterprise Linux 5 mysql security update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Wed May 26 15:16:18 PDT 2010


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2010-0442

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0442.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
mysql-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-bench-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-devel-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-server-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-test-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm

x86_64:
mysql-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-5.0.77-4.el5_5.3.x86_64.rpm
mysql-bench-5.0.77-4.el5_5.3.x86_64.rpm
mysql-devel-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-devel-5.0.77-4.el5_5.3.x86_64.rpm
mysql-server-5.0.77-4.el5_5.3.x86_64.rpm
mysql-test-5.0.77-4.el5_5.3.x86_64.rpm

ia64:
mysql-5.0.77-4.el5_5.3.i386.rpm
mysql-5.0.77-4.el5_5.3.ia64.rpm
mysql-bench-5.0.77-4.el5_5.3.ia64.rpm
mysql-devel-5.0.77-4.el5_5.3.ia64.rpm
mysql-server-5.0.77-4.el5_5.3.ia64.rpm
mysql-test-5.0.77-4.el5_5.3.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/mysql-5.0.77-4.el5_5.3.src.rpm


Description of changes:

[5.0.77-4.3]
- Add fixes for CVE-2010-1626, CVE-2010-1848, CVE-2010-1850

More information about the El-errata mailing list