[El-errata] ELBA-2010-0562 Enterprise Linux 5 glibc bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Tue Jul 27 19:48:14 PDT 2010


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2010-0562

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0562.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
glibc-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
glibc-2.5-49.el5_5.4.i686.rpm
glibc-common-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
glibc-devel-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
glibc-headers-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
glibc-utils-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
nscd-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm

x86_64:
glibc-2.5-49.el5_5.4.i686.rpm
glibc-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm
glibc-common-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm
glibc-devel-2.5-49.el5_5.4.i386.rpm
glibc-devel-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm
glibc-headers-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm
glibc-utils-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm
nscd-2.5-49.el5_5.4.x86_64.rpm

ia64:
glibc-2.5-49.el5_5.4.i686.rpm
glibc-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm
glibc-common-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm
glibc-devel-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm
glibc-headers-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm
glibc-utils-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm
nscd-2.5-49.el5_5.4.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/glibc-2.5-49.el5_5.4.src.rpm


Description of changes:

[2.5-49.el5_5.4]
- Fix POWER6 memcpy/memset (#614546)

[2.5-49.el5_5.3]
- Fix scope handling during dl_close (#604193)

More information about the El-errata mailing list