[El-errata] ELBA-2010-0551 Enterprise Linux 4 glibc bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Wed Jul 21 23:20:47 PDT 2010


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2010-0551

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0551.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.i686.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.i686.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm

x86_64:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.i686.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.i386.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.6.x86_64.rpm

ia64:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.i686.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.6.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/glibc-2.3.4-2.43.el4_8.6.src.rpm

Description of changes:

[2.3.4-2.43.el4_8.6]
- Fix scope handling during dl_close (#602210)

[2.3.4-2.43.el4_8.5]
- Fix crash when aio thread creation fails (#597204)

[2.3.4-2.43.el4_8.4]
- Fix gettext race conditions (#593290)


More information about the El-errata mailing list