[El-errata] ELSA-2010-0528 Moderate: Enterprise Linux 5 avahi security update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Tue Jul 13 16:47:13 PDT 2010


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2010-0528

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2010-0528.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
avahi-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-howl-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-howl-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-libdns_sd-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-glib-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-glib-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-qt3-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-qt3-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-tools-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm

x86_64:
avahi-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-compat-howl-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-howl-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-compat-howl-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-howl-devel-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-compat-libdns_sd-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-compat-libdns_sd-devel-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-devel-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-glib-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-glib-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-glib-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-glib-devel-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-qt3-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-qt3-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-qt3-devel-0.6.16-9.el5_5.i386.rpm
avahi-qt3-devel-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm
avahi-tools-0.6.16-9.el5_5.x86_64.rpm

ia64:
avahi-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-compat-howl-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-compat-howl-devel-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-compat-libdns_sd-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-compat-libdns_sd-devel-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-devel-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-glib-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-glib-devel-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-qt3-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-qt3-devel-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm
avahi-tools-0.6.16-9.el5_5.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/avahi-0.6.16-9.el5_5.src.rpm


Description of changes:


[0.6.16-9.el5]
- Related: #609318
- Fixes CVE-2010-2244

[0.6.16-8.el5]
- Related: #609318
- Fixes CVE-2010-2244

More information about the El-errata mailing list