[El-errata] ELBA-2010-0346 Enterprise Linux 4 glibc bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Thu Apr 8 17:17:26 PDT 2010


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2010-0346

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2010-0346.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.i686.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.i686.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm

x86_64:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.i686.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.i386.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.3.x86_64.rpm

ia64:
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.i686.rpm
glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
glibc-common-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
glibc-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
glibc-headers-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
glibc-profile-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
glibc-utils-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
nptl-devel-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm
nscd-2.3.4-2.43.el4_8.3.ia64.rpm

SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/glibc-2.3.4-2.43.el4_8.3.src.rpm

Description of changes:

[2.3.4-2.43.el4_8.3]
- Fix nscd to respect DNS TTL (#576177)

More information about the El-errata mailing list