[El-errata] ELSA-2009-0333 Moderate: Enterprise Linux 4 libpng security update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Wed Mar 4 20:30:57 PST 2009


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2009-0333

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2009-0333.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
libpng-1.2.7-3.el4_7.2.i386.rpm
libpng-devel-1.2.7-3.el4_7.2.i386.rpm
libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.i386.rpm
libpng10-devel-1.0.16-3.el4_7.3.i386.rpm

x86_64:
libpng-1.2.7-3.el4_7.2.i386.rpm
libpng-1.2.7-3.el4_7.2.x86_64.rpm
libpng-devel-1.2.7-3.el4_7.2.x86_64.rpm
libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.i386.rpm
libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.x86_64.rpm
libpng10-devel-1.0.16-3.el4_7.3.x86_64.rpm

ia64:
libpng-1.2.7-3.el4_7.2.i386.rpm
libpng-1.2.7-3.el4_7.2.ia64.rpm
libpng-devel-1.2.7-3.el4_7.2.ia64.rpm
libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.i386.rpm
libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.ia64.rpm
libpng10-devel-1.0.16-3.el4_7.3.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/libpng-1.2.7-3.el4_7.2.src.rpm
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/libpng10-1.0.16-3.el4_7.3.src.rpm


Description of changes:

libpng:

[1.2.7-3.el4_7.2]
- Back-port fixes for CVE-2008-1382 and CVE-2009-0040.
Resolves: #487166

libpng10:

[1.0.16-3.el4_7.3]
- Fix inter-subpackage Requires, per rpmdiff complaint
Related: #487171

[1.0.16-3.el4_7.2]
- Back-port fixes for CVE-2008-1382 and CVE-2009-0040.
Resolves: #487171

More information about the El-errata mailing list