[El-errata] ELBA-2009-1150 Enterprise Linux 5 samba bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Fri Jul 10 17:10:55 PDT 2009


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2009-1150

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2009-1150.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
samba-3.0.33-3.7.el5_3.1.i386.rpm
samba-client-3.0.33-3.7.el5_3.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.7.el5_3.1.i386.rpm
samba-swat-3.0.33-3.7.el5_3.1.i386.rpm

x86_64:
samba-3.0.33-3.7.el5_3.1.x86_64.rpm
samba-client-3.0.33-3.7.el5_3.1.x86_64.rpm
samba-common-3.0.33-3.7.el5_3.1.i386.rpm
samba-common-3.0.33-3.7.el5_3.1.x86_64.rpm
samba-swat-3.0.33-3.7.el5_3.1.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/samba-3.0.33-3.7.el5_3.1.src.rpm


Description of changes:

[3.0.33-3.7.el5.1]
- Fix 2 regresttions related to permissions/acls
- resolves: #501513
- resolves: #501514

More information about the El-errata mailing list