[El-errata] ELSA-2009-0458 Important: Enterprise Linux 4 gpdf security update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Thu Apr 30 22:21:14 PDT 2009


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2009-0458

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2009-0458.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
gpdf-2.8.2-7.7.2.el4_7.4.i386.rpm

x86_64:
gpdf-2.8.2-7.7.2.el4_7.4.x86_64.rpm

ia64:
gpdf-2.8.2-7.7.2.el4_7.4.ia64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/gpdf-2.8.2-7.7.2.el4_7.4.src.rpm

[2.8.2-7.7.2.el4_7.4]
- More memory allocation checks.
- Resolves: #490716

[2.8.2-7.7.2.el4_7.3]
- A small change of specfile.
- Resolves: #490716

[2.8.2-7.7.2.el4_7.2]
- Fixes problems with memory allocation.
- Resolves: #490716

[2.8.2-7.7.2.el4_7.1]
- Add patch for CVE-2009-0146, CVE-2009-0147, CVE-2009-0166.
- Resolves: #490716

More information about the El-errata mailing list