[El-errata] ELBA-2008-0909 Enterprise Linux 5 OpenIPMI bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Wed Oct 15 15:36:28 PDT 2008


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2008-0909

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2008-0909.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
OpenIPMI-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-devel-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-libs-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-perl-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-python-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-tools-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm

x86_64:
OpenIPMI-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm
OpenIPMI-devel-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-devel-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm
OpenIPMI-libs-2.0.6-6.el5_2.2.i386.rpm
OpenIPMI-libs-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm
OpenIPMI-perl-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm
OpenIPMI-python-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm
OpenIPMI-tools-2.0.6-6.el5_2.2.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/OpenIPMI-2.0.6-6.el5_2.2.src.rpm


Description of changes:

[2.0.6-6.el5_2.2]
- Fix for SEL buffer full problem (#462048)

More information about the El-errata mailing list