[El-errata] ELBA-2008-0962 Enterprise Linux 5 glibc bug fix update

Errata Announcements for Enterprise Linux el-errata at oss.oracle.com
Tue Dec 2 16:54:06 PST 2008


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2008-0962

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2008-0962.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
glibc-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
glibc-2.5-24.el5_2.2.i686.rpm
glibc-common-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
glibc-devel-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
glibc-headers-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
glibc-utils-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
nscd-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm

x86_64:
glibc-2.5-24.el5_2.2.i686.rpm
glibc-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm
glibc-common-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm
glibc-devel-2.5-24.el5_2.2.i386.rpm
glibc-devel-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm
glibc-headers-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm
glibc-utils-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm
nscd-2.5-24.el5_2.2.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/glibc-2.5-24.el5_2.2.src.rpm


Description of changes:

[2.5-24.el5_2.2]
- another dynamic TLS handling fix (#470054)

[2.5-24.el5_2.1]
- fix _mcount and socket syscalls on s390x (#467106)
- try harder to allocate memory in valloc and pvalloc (#463135)
- fix dynamic TLS handling (#469861)

More information about the El-errata mailing list