[El-errata] ELSA-2007-0883 Important: Enterprise Linux 5 qt security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Thu Sep 13 19:42:35 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0883

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0883.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
qt-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-MySQL-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-ODBC-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-PostgreSQL-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-config-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-designer-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-devel-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-devel-docs-3.3.6-23.el5.i386.rpm

x86_64:
qt-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-MySQL-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-ODBC-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-PostgreSQL-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-config-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-designer-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-devel-3.3.6-23.el5.i386.rpm
qt-devel-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm
qt-devel-docs-3.3.6-23.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/qt-3.3.6-23.el5.src.rpm

Description of changes:

[3.3.6-23]
- Resolves: #277011, Qt UTF8 improper character expansion, CVE-2007-0242
- Resolves: #269141, Qt off by one buffer overflow, CVE-2007-413
More information about the El-errata mailing list