[El-errata] RHSA-2007:1027 Important: Enterprise Linux 5 tetex security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Fri Nov 23 12:35:09 PST 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-1027

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-1027.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to the Unbreakable Linux Network:

i386:
tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-afm-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-doc-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-dvips-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-fonts-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-latex-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm
tetex-xdvi-2.0.2-22.0.1.EL4.10.i386.rpm

x86_64:
tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-afm-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-doc-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-dvips-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-fonts-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-latex-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm
tetex-xdvi-2.0.2-22.0.1.EL4.10.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.10.src.rpm

Description of changes:

[2.0.2-22.0.1.EL4.10]
- fix t1lib flaw CVE-2007-4033 (#356691)
Resolves: #356691

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://oss.oracle.com/pipermail/el-errata/attachments/20071123/7c91db3c/attachment.html 


More information about the El-errata mailing list