[El-errata] ELSA-2007-0961 Moderate: Enterprise Linux 4 ruby security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Nov 13 16:55:53 PST 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0961

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0961.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to the 
Unbreakable Linux Network:

i386:
irb-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-devel-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-docs-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-libs-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-mode-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-tcltk-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm

x86_64:
irb-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-devel-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-docs-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-libs-1.8.1-7.EL4.8.1.i386.rpm
ruby-libs-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-mode-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm
ruby-tcltk-1.8.1-7.EL4.8.1.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/ruby-1.8.1-7.EL4.8.1.src.rpm

Description of changes:

[1.8.1-7.EL4.8.1]
- security fixes (#320371)
- ruby-1.8.1-cgi-CVE-2006-6303.patch: fix an infinite loop with certain HTTP 
request.
- ruby-1.8.1-CVE-2007-5162.patch: fix an insufficient verification of SSL 
certificate.

More information about the El-errata mailing list