[El-errata] ELSA-2006:0648 Enterprise Linux 3 kdegraphics security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Thu Mar 22 22:12:48 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2006:0648

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2006-0648.html


The following updated rpms for Enterprise Linux 3 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
kdegraphics-3.1.3-3.10.i386.rpm
kdegraphics-devel-3.1.3-3.10.i386.rpm

x86_64:
kdegraphics-3.1.3-3.10.x86_64.rpm
kdegraphics-devel-3.1.3-3.10.x86_64.rpm

SRPMS:
http://oss.oracle.com/el3/SRPMS-updates/kdegraphics-3.1.3-3.10.src.rpm


Description of changes:

[3.1.3-3.10]
- Fix several vulnerabilities (CVE-2006-3460 CVE-2006-3461
  CVE-2006-3462 CVE-2006-3463 CVE-2006-3464 CVE-2006-3465)

[3.1.3-3.9]
- Fix several vulnerabilities (CVE-2006-3460 CVE-2006-3461
  CVE-2006-3462 CVE-2006-3463 CVE-2006-3464 CVE-2006-3465)

More information about the El-errata mailing list