[El-errata] ELSA-2006:0603 Enterprise Linux 3 libtiff security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Thu Mar 22 22:11:48 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2006:0603

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2006-0603.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 3 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
libtiff-3.5.7-25.el3.4.i386.rpm
libtiff-devel-3.5.7-25.el3.4.i386.rpm

x86_64:
libtiff-3.5.7-25.el3.4.i386.rpm
libtiff-3.5.7-25.el3.4.x86_64.rpm
libtiff-devel-3.5.7-25.el3.4.x86_64.rpm

SRPMS:
http://oss.oracle.com/el3/SRPMS-updates/libtiff-3.5.7-25.el3.4.src.rpm  


Description of changes:

[3.5.7-25.el3.4]
- Fix several vulnerabilities (CVE-2006-3460 CVE-2006-3461
  CVE-2006-3462 CVE-2006-3463 CVE-2006-3464 CVE-2006-3465)

More information about the El-errata mailing list