[El-errata] ELBA-2007-0109 Enterprise Linux 5 emacs bug fix update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Jun 26 11:30:00 PDT 2007


Enterprise Linux Bug Fix Advisory ELBA-2007-0109

https://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2007-0109.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
emacs-21.4-18.1.el5.i386.rpm
emacs-common-21.4-18.1.el5.i386.rpm
emacs-el-21.4-18.1.el5.i386.rpm
emacs-leim-21.4-18.1.el5.i386.rpm
emacs-nox-21.4-18.1.el5.i386.rpm

x86_64:
emacs-21.4-18.1.el5.x86_64.rpm
emacs-common-21.4-18.1.el5.x86_64.rpm
emacs-el-21.4-18.1.el5.x86_64.rpm
emacs-leim-21.4-18.1.el5.x86_64.rpm
emacs-nox-21.4-18.1.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/emacs-21.4-18.1.el5.src.rpm

Description of changes:

[21.4-18.1]
- Resolves: bz230479

[21.4-18]
- Resolves: bz230479


More information about the El-errata mailing list