[El-errata] ELSA-2007-0338 Moderate: Enterprise Linux 5 freeradius security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Jun 26 11:05:37 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0338

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0338.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
freeradius-1.1.3-1.2.el5.i386.rpm
freeradius-mysql-1.1.3-1.2.el5.i386.rpm
freeradius-postgresql-1.1.3-1.2.el5.i386.rpm
freeradius-unixODBC-1.1.3-1.2.el5.i386.rpm

x86_64:
freeradius-1.1.3-1.2.el5.x86_64.rpm
freeradius-mysql-1.1.3-1.2.el5.x86_64.rpm
freeradius-postgresql-1.1.3-1.2.el5.x86_64.rpm
freeradius-unixODBC-1.1.3-1.2.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/freeradius-1.1.3-1.2.el5.src.rpm

Description of changes:

[1.1.3-1.2.el5]
- fixed CVE-2007-2028: EAP-TTLS denial of service
  Resolves: rhbz#236247


More information about the El-errata mailing list