[El-errata] ELSA-2007-0389 Moderate: Enterprise Linux 5 quagga security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Jun 26 10:39:18 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0389

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0389.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
quagga-0.98.6-2.1.0.1.el5.i386.rpm
quagga-contrib-0.98.6-2.1.0.1.el5.i386.rpm
quagga-devel-0.98.6-2.1.0.1.el5.i386.rpm

x86_64:
quagga-0.98.6-2.1.0.1.el5.x86_64.rpm
quagga-contrib-0.98.6-2.1.0.1.el5.x86_64.rpm
quagga-devel-0.98.6-2.1.0.1.el5.i386.rpm
quagga-devel-0.98.6-2.1.0.1.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/quagga-0.98.6-2.1.0.1.el5.src.rpm

Description of changes:

[0.98.6-2.1.0.1]
- resolves: #240482: CVE-2007-1995 Quagga bgpd DoS


More information about the El-errata mailing list