[El-errata] ELSA-2007-0721 Moderate: Enterprise Linux 5 qt security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Jul 31 18:26:21 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0721

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0721.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
qt-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-MySQL-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-ODBC-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-PostgreSQL-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-config-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-designer-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-devel-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-devel-docs-3.3.6-21.el5.i386.rpm

x86_64:
qt-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-MySQL-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-ODBC-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-PostgreSQL-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-config-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-designer-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-devel-3.3.6-21.el5.i386.rpm
qt-devel-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm
qt-devel-docs-3.3.6-21.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/qt-3.3.6-21.el5.src.rpm

Description of changes:

[3.3.6-21.el5]
- Resolves: bz#248421, CVE-2007-3388 qt3 format string flaw

More information about the El-errata mailing list