[El-errata] ELSA-2007-1155 Important: Enterprise Linux 4 mysql security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Tue Dec 18 16:35:20 PST 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-1155

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-1155.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
mysql-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.i386.rpm
mysql-bench-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.i386.rpm
mysql-devel-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.i386.rpm
mysql-server-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.i386.rpm

x86_64:
mysql-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.i386.rpm
mysql-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.x86_64.rpm
mysql-bench-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.x86_64.rpm
mysql-devel-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.x86_64.rpm
mysql-server-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/mysql-4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1.src.rpm

Description of changes:

[4.1.20-3.RHEL4.1.el4_6.1]
- Back-port upstream fixes for CVE-2007-5925, CVE-2007-5969.
Resolves: #422181

More information about the El-errata mailing list