[El-errata] ELSA-2007-0731 Important: Enterprise Linux 5 tetex security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Wed Aug 1 15:56:28 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0731

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0731.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 5 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
tetex-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-afm-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-doc-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-dvips-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-fonts-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-latex-3.0-33.1.el5.i386.rpm
tetex-xdvi-3.0-33.1.el5.i386.rpm

x86_64:
tetex-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-afm-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-doc-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-dvips-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-fonts-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-latex-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm
tetex-xdvi-3.0-33.1.el5.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el5/SRPMS-updates/tetex-3.0-33.1.el5.src.rpm

Description of changes:

[3.0-33.1]
- backport upstream fix for xpdf integer overflow CVE-2007-3387 (#248210)
Resolves: #248210

More information about the El-errata mailing list