[El-errata] ELSA-2007-0731 Important: Enterprise Linux 4 tetex security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Wed Aug 1 15:46:50 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0731

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0731.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to 
the Unbreakable Linux Network:

i386:
tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-afm-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-doc-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-dvips-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-fonts-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-latex-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm
tetex-xdvi-2.0.2-22.0.1.EL4.8.i386.rpm

x86_64:
tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-afm-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-doc-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-dvips-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-fonts-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-latex-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm
tetex-xdvi-2.0.2-22.0.1.EL4.8.x86_64.rpm


SRPMS:
http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/tetex-2.0.2-22.0.1.EL4.8.src.rpm

Description of changes:

[2.0.2-22.0.1.EL4.8]
- backport upstream fix for xpdf integer overflow CVE-2007-3387 (#248207)
Resolves: #248207

More information about the El-errata mailing list