[El-errata] ELSA-2007-0126 Important: xorg-x11 security update

el-errata at oss.oracle.com el-errata at oss.oracle.com
Wed Apr 4 11:09:08 PDT 2007


Enterprise Linux Security Advisory ELSA-2007-0126

https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2007-0126.html

The following updated rpms for Enterprise Linux 4 have been uploaded to the Unbreakable Linux Network:

i386:
xorg-x11-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Mesa-libGL-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Mesa-libGLU-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Xdmx-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Xnest-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Xvfb-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-devel-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-devel-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-doc-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-font-utils-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-sdk-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-tools-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-twm-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-xauth-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-xdm-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-xfs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpmx86_64:
xorg-x11-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-Mesa-libGL-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Mesa-libGL-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-Mesa-libGLU-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-Mesa-libGLU-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-Xdmx-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-Xnest-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-Xvfb-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-deprecated-libs-devel-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-devel-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-devel-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-doc-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-font-utils-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.i386.rpm
xorg-x11-libs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-sdk-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-tools-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-twm-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-xauth-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-xdm-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm
xorg-x11-xfs-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.x86_64.rpm


SRPMS:

http://oss.oracle.com/el4/SRPMS-updates/xorg-x11-6.8.2-1.EL.13.37.7.0.1.src.rpm

Description of changes:

[6.8.2-1.EL.13.37.0.1]
- Add Enterprise Linux detection

[6.8.2-1.EL.13.37.7]
- Add cve-2007-1351.patch (#234056)

[6.8.2-1.EL.13.37.6]
- Add cve-2007-1003.patch  (#233000)
- Add int-overflow.patch (#231693)

[6.8.2-1.EL.13.37.5]
- Add xorg-x11-6.8.2-sorted-xkbcomp-dirs.patch to fix rpmdiff multilib
  failure.

[6.8.2-1.EL.13.37.4]
- Add xorg-x11-server-CVE-2006-6101.patch. (#218871)

[6.8.2-1.EL.13.37.2]
- Fix for CID font parser integer overflows. (CVE-2006-3470, #204548)


More information about the El-errata mailing list